Služby

 
• preventivní péče, ošetření akutních stavů, léčba chronických onemocnění
• hodnocení pomocných laboratorních a zobrazovacích metod
• péče o pacienty s chronickým onemocněním (např. arteriální hypertenze, poruchy metabolismu lipidů, obezita, chronická žilní insuficience, poruchy spánku a jiné)
• preventivní a vyhledávací postupy nádorových onemocnění
• racionální antibiotická terapie
• očkování povinné i nepovinné (přeočkování proti tetanu), očkování pro samoplátce (zajištění jakékoliv očkovací látky mimo očkování proti žluté zimnici)
• závodní lékařská péče (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní prohlídky)
• návštěvní služba v bytech v Praze po objednání pro imobilní a těžce nemocné pacienty
• zasílání výsledků pomocí SMS
• možnost objednání předpisu telefonicky, emailem a jeho následné vyzvednutí bez čekání
• ošetření a vyšetření pro samoplátce (nepojištění, cizinci, výkony nehrazené ze zdravotního pojištění)
• vydání žádanky na mamografické vyšetření, pokud jí nevydá gynekolog
• možnost objednání na určitou hodinu, při akutním onemocnění ošetření v čase určeném pro neobjednané pacienty
• lékařské nálezy pro posouzení zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod a příspěvku sociální péče
• posouzení zdravotní způsobilosti - řízení motorových vozidel, zbrojní průkaz, potvrzení ke studiu, sportovní činnost….
• návrh na lázeňskou péči
• předoperační vyšetření
• pravidelné měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika a prevence
• vyšetření na okultní krvácení ve stolici včetně interpretace výsledků (prevence rakoviny tlustého střeva
• odběry biologického materiálu (výtěry) k bakteriologickému vyšetření
 
• Návaznost na odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči v závislosti na tupu a závažnosti onemocnění 

Přístroje v ordinaci

 

• glukometr - stanovení hladiny cukru v krvi
• oxymetr - změření prokrvení periferní tkáně kyslíkem
• teploměr - bezkontaktní měření teploty
• tonometr - měření krevního tlaku
• EKG - záznam srdeční aktivity
• CRP - rozlišení virové a bakteriální infekce
• iFOB - okultní krvácení ve stolici
• QUICK - stanovení srážlivosti krve
• STREP A - vyloučení přítomnosti streptokoka A v krku

Pracoviště na poliklinice

 
• lékárna
• laboratoř pro odběr krve, moče a jiného biologického materiálu
• pracoviště radiodiagnostiky
• chirurgie
• ORL
• ortopedie
• kožní
• foniatrie
• plicní
• alergologie
• interna
• endokrinologie
• imunologie
• gynekologie
• kardiologie
• neurologie
• oční
• fyzioterapie

Pracovnělékařská služba

Od roku 2012 platí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tuto zdravotní službu zajišťuje zaměstnavatel svým zaměstnancům prostřednictvím zdravotního zařízení. Tato služba je ze zákona povinná a její nezajištění může být sankcionováno pokutou Orgánem ochrany veřejného zdraví. Povinnost jejího zajištění se vztahuje na všechny zaměstnavatele.

Služba je zaměstnavateli poskytnuta na základě slouvy se zdravotním zařízením a je v plné kompetenci zaměstnavatele, které zdravotní zařízení zvolí. Tato služba je vyjmuta se svobodné vůle lékaře.

Pokud máte zájem o naší pracovnělékařskou službu, kontaktujte nás na emailové adrese: ordinace@enpraktik.cz.