Nasmlouvané pojišťovny

 

207 - Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna