Ceník služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami

 

  vstupní, periodická, výstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele   500 Kč
  potravinářský průkaz   400 Kč
  oznámení úrazu, vyplnění bolestného   400 Kč
  posudek pro sportovní činnost   500 Kč
  posudek pro jednotlivou sportovní akci, brigády, tábory, školy v přírodě   300 Kč
  prohlídka na řidičský průkaz   500 Kč ( důchodci 300 Kč ) 
  prohlídka na zbrojní průkaz   600 Kč
  profesní průkaz   300 Kč
  výpis ze zdravotní dokumentace   200 Kč
  lékařská zpráva před lázeňským pobytem   400 Kč
  lékařská zpráva pro rekondiční pobyt   100 Kč
  vyšetření nepojištěného pacienta (cena nezahrnuje platbu za laboratorní vyšetření a vyšetření dostupného v ordinaci)   600 Kč
  vyšetření před cestou do zahraničí   300 Kč
  vyšetření před UPT   300 Kč
  předoperační vyšetření na žádost pacienta (plastické a kosmetické operace) - cena nezahrnuje platbu za laboratorní vyšetření   400 Kč
  glykémie (vyšetření cukru) z prstu na žádost pacienta s konzultací výsledku   100 Kč
  posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu první   200 Kč ( další 50 Kč ) 
  potvrzení pro úřad   150 Kč
  žádost o parkovací místo   200 Kč
  potvrzení pro úmístění do domova důchodců nebo sociální zařízení   200 Kč
  žádost o pečovatelskou službu   100 Kč
  potvrzení o ošetření na žádost pacienta, očkování, omluvenka, vystavení duplikátu tiskopisu pracovní neschopnosti   100 Kč
  ztráta TOKS testu   200 Kč
  TOKS vyšetření na okultní krvácení za stolice na žádost pacienta   200 Kč
  kopie na žádost pacienta (cena za stránku)   3 Kč
  kopie ze zdravotnídokumentace při přeregistraci   3 Kč/stránka+25/15 Kč minut práce
  aplikace injekce žádost pacienta, očkovacích vakcín nehrazených zdravotní pojišťovnou   100 Kč
  očkovací látky dle aktuálního ceníku